Wdrożenie systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine

Wdrożenie obejmuje implementację systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine zgodnie z metodyką wdrożeniową Infor OPIM, która zakłada podział projektu wdrożeniowego na fazy i etapy. 

FAZA I – Rozpoczęcie Projektu wdrożenia systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine

Konsultanci firmy ICOMP spotykają się z Państwem, aby ustalić szczegółowy zakres wdrożenia systemu.

FAZA II – Projektowanie systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine

Na tym etapie zostaje zbudowana koncepcja wdrożenia, której celem jest prezyzyjne określenie potrzeb Klienta. Budowa koncepcji ma przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine. Konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami systemu po stronie Klienta. W trakcie spotkań konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych. Prezentują również standardową funkcjonalność systemu Infor CloudSuite Industrial SyteLine oraz jego rozszerzenia spełniające wymagania Klienta. Efektem realizacji usługi jest koncepcja wdrożenia, która zawiera:

 • Identyfikację procesów biznesowych
 • Proponowany zakres funkcjonalny i organizacyjny wdrożenia
 • Sugerowane cele wdrożenia
 • Sugerowane cele i korzyści biznesowe
 • Proponowany harmonogram realizacji prac wdrożeniowych
 • Szacunkowe koszty przedsięwzięcia
 • Modyfikacje systemowe
 • Opis konwersji i migracji danych – mapowanie pól w obecnie wykorzystywanych systemach Zamawiającego w stosunku do nowego systemu pozwalających na migrację danych
 • Opracowanie koncepcji stworzenia niezbędnych interfejsów, łączących aktualne oprogramowanie Klienta z nowo zakupionym rozwiązaniem,
 • Instrukcje stanowiskowe dla każdej z ról pełnionej w systemie
 • Specyfikację formularzy, raportów i wydruków mających zastosowanie podczas realizacji procesów biznesowych Zamawiającego w systemie,
 • Specyfikację infrastruktury sprzętowej, systemowej i bazodanowej na potrzeby implementowanego rozwiązania.

W tej fazie przeprowadza się również Edukację zespołu wdrożeniowego, która pozwala na zapoznanie z pełną funkcjonalnością koncepcji rozwiązania. Uzyskana w ten sposób wiedza przygotuje zespół do przeprowadzenia czynności związanych z wdrożeniem.

FAZA III - Konstruowanie/Wdrożenie systemu ERP Infor CloudSuite Industrial Syteline

W tej fazie opracowuje się i wspiera czynności związane z okresem przejściowym wdrożenia oraz procesy końcowe wdrożenia. Faza ta obejmuje również zaplanowanie i przeprowadzenie konwersji danych z funkcjonującego systemu do systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine. 

FAZA IV – Uruchomienie systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine

W tej fazie następuje uruchomienie systemu. W pierwszej kolejności uruchamia się system testowo oraz przeprowadza testową pracę systemu. Na tym etapie odbywa się także końcowe szkolenie użytkowników.

FAZA V – Asysta

Po zakończeniu Fazy IV, przez okres 1 - 2 miesięcy prowadzone jest intensywne wsparcie klienta w jego siedzibie bądź zdalnie. Wsparcie pozwala szybko reagować na wszelkie zgłoszenia użytkowników systemu, a jego celem jest ustabilizowanie pracy użytkowników z rozwiązaniem i zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania systemu w środowisku produkcyjnym.

FAZA VI – Zakończenie projektu wdrożenia systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine

W ostatniej fazie następuje transfer odpowiedzialności za system pomiędzy Wdrażającym i Zespołem Supportowym a Klientem.

Opieka nad rozwiązaniem

System oraz wykonane w toku projektu wdrożeniowego dostosowania tworzą integralną całość pod nazwą Rozwiązania. W ramach Opieki nad rozwiązaniem, firma ICOMP Sp. z o.o. świadczy usługę znacznie wykraczające poza standardowe usługi wsparcia systemu, m.in. poprzez:

 • Obsługę i naprawę zgłoszeń błędów użytkowników
 • Świadczenie konsultacji telefonicznych
 • Utrzymanie dostosowanych pod wymagania Klienta elementów systemu, takich jak: raporty, modyfikacje, interfejsy
 • Wykonywanie drobnych modyfikacji