Finansowanie inwestycji

Wiedząc o tym, że różnorodne formy finansowania systemów ERP pozwalają na zmniejszone i bardziej elastyczne zaangażowanie kapitału po stronie Klienta, proponujemy zakup naszych rozwiązań w jednym z niżej opisanych modeli.

Leasing licencji systemu i sprzętu

Finansowanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu.

Leasingiem może być objęty:

  • zakup licencji oprogramowania i ich uruchomienie
  • zakup sprzętu serwerowego
  • Pożyczka na usługę wdrożeniową:

Pożyczka opracowana została z myślą o finansowaniu trzech elementów:

  • licencji
  • sprzętu IT
  • kosztów wdrożenia

 Oferta jest skierowana do dużych i średnich firm, jako alternatywa kredytu inwestycyjnego. Maksymalna wartość pojedynczej pożyczki może wynosić 2 mln PLN.

Fundusze Unijne 

Jedną z opcji finansowania projektu zakupu i wdrożenia systemu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) są środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obejmują one zakup środków trwałych (np. serwerów), zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencji) oraz szkoleń specjalistycznych (wdrożenia). PARP udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.