Platforma Zarządzania Wyposażeniem

Stworzona przez firmę ICOMP nowa aplikacja służąca do zarządzania narzędziami, wyposażeniem maszyn, programami dla maszyn CNC, dokumentacją techniczno – technologiczną, wyposażeniem pracowników i środkami ochrony BHP.            Może działać jako program zintegrowany  z innymi rozwiązaniami ERP.

Niezwykle przydatne narzędzie dla działów i firm:

  • prowadzących kontrolę okresową przyrządów i sprawdzianów kontrolno-pomiarowych. 
  • mających komórkę narzędziowni z wypożyczalnią narzędzi
  • utrzymania ruchu
  • służb serwisowych

Znajduje zastosowanie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.  Uniwersalna aplikacja wspomagająca zarządzanie programami używanymi w centrach obróbczych CNC oraz wspomagająca zarządzanie dokumentacją techniczno – technologiczną. Zawiera również moduły odpowiedzialne za wyposażenie i środki ochrony BHP. 

11 modułów, będących kompletnym rozwiązaniem wielu problemów firm zarządzających procesami produkcyjnymi. 

 

 

 

Przyrządy i sprawdziany kontrolno-pomiarowe: Funkcjonalność rejestracji wydań i zwrotów, wykonywania przeglądów w zdefiniowanych czasookresach. Nadzór zbliżających się terminów przeglądów za pomocą programu oraz alertów/raportów wysyłanych przez email. Kontrola zapasu w magazynie, alokacji przyrządu/sprawdzianu, na hali (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.  

 

 

 

KJ: Wykonywanie rejestracji przyjęć do przeglądów oraz wydań do wypożyczalni po przeglądach. Rejestracja historii przeglądów.

 

 

 

Kierownik KJ: Umożliwia kontrolę realizacji przeglądów okresowych przyrządów sprawdzianów kontrolno-pomiarowych. Kontrola wykonywania okresowych przeglądów przyrządów KP. Warunkowe przedłużanie terminu kolejnego przeglądu.

 

 

 

Narzędzia: Zrządzanie wypożyczalnią narzędzi. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola zapasu w magazynie alokacji przyrządu/sprawdzianu, na hali (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.

 

 

 

Technologie: Wypożyczalnia dokumentacji technologicznej. Rejestracja wydań i zwrotów dokumentów. Kontrola obecnego miejsca przechowywania. 

 

 

 

Programy: Wypożyczalnia programów na nośnikach elektronicznych (np. algorytmy CNC) do maszyn, centr obróbczych. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola obecnego miejsca przechowywania.

 

 

 

Wyposażenie maszyn: wypożyczalnia wyposażenia maszyn. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola miejsca obecnej alokacji lub zapasu w magazynie. 

 

 

 

Środki ochrony BHP: Funkcjonalność  planowania terminowych wydań środków ochrony dla pracowników w zaplanowanych czasookresach. Rejestracja planowanych i nieplanowanych wydań środków ochrony BHP dla pracowników w zaplanowanych terminach/czasookresach. Nadzór nad zbliżającymi się terminami kolejnych wydań za pomocą aplikacji oraz alertów/raportów wysyłanych przez e-mail.

 

 

 

Raporty: Generowanie dynamicznych raportów na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika lub wg. Karty/nazwiska i imienia pracownika.

 

 

 

Administrator: Funkcjonalność zarządzania użytkownikami aplikacji oraz listą pracowników, którzy są upoważnieni do pobierania zasobów wypożyczalni.

 

 

 

Wyposażenie pracownika: Jest to moduł o funkcjonalności wypożyczalni wyposażenia pracownika. Rejestracja wydań oraz zwrotów. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.