DOC-TRAK - Zarządzanie dokumentami 

Jest to stworzony przez firmę LAKE moduł systemu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), który pomaga zarządzać dokumentami, usprawniając działania i ograniczając koszty związane z zarządzaniem informacją. DOC-TRAK pozwala łączyć i przeglądać dokumenty oraz inne dane znajdujące się w systemie ERP, eliminując w ten sposób proces wyszukiwania dokumentów i zbędną pracę biurową. Zakres wyszukiwanych informacji jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje rysunki CAD, instrukcje montażu, broszury oraz dokumenty dostarczane kontrahentom. Dzięki modułowi DOC-TRAK pracownicy mają szybki i łatwy dostęp do dokumentów, których potrzebują aby skutecznie podejmować decyzje.

DOC-TRAK jest modułem, który daje użytkownikom możliwość łączenia ze sobą plików zewnętrznych lub załączników - z danymi zawartymi w systemie. Załączniki działają jak skrót lub hiperłącze, dlatego eliminują czas poświęcony na szukanie lub drukowanie dokumentacji bezpośrednio związanej z danymi znajdującymi się w systemie ERP. Dokumenty mogą być także skanowane i zapisywane jako załączniki. Niektóre zeskanowane załączniki mogą być również powiązane według preferowanej metody dystrybucji z określonymi wydrukami z systemu. 

Integracja z modułem SHOP-TRAK pozwala pracownikom produkcyjnym na bezpośredni dostęp do dokumentacji technicznej. Mogą oni w czasie rzeczywistym i bez opuszczania hali produkcyjnej śledzić zmiany w dokumentacji technicznej i technologicznej.