Shop-Trak Enterprise Edition

Stworzony przez firmę Lake moduł, który zapewnia integrację pomiędzy Shop-Trakiem a innymi modułami systemu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Oprócz roli integratora posiada szereg funkcjonalności pozwalających miedzy innymi na: 

Optymalizację pracy maszyn:

  • śledzenie zasobów
  • śledzenie przestojów
  • śledzenie wydajności, jakości i stopnia wykorzystania maszyn
  • sprawdzanie ogólnej efektywności sprzętowej 

Optymalizację procesów:

  • integruje moduł Shop-Trak z modułem QCS pozwalając na wprowadzanie wyników kontroli jakości bezpośrednio do Shop-Traka
  • pozwala na bezpośrednią integrację z maszyną
  • pozwala na integrację z modułem FS+ odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu

Optymalizację czasu pracy pracowników produkcyjnych

  • Możliwość składania wniosków urlopowych bezpośrednio na hali produkcyjnej