INFOR ION

Infor ION - to ”USB oprogramowania biznesowego”. Jest to platforma wymiany danych, która pozwala integrować różne aplikacje w trybie „plug and play” łącząc usługi raportowania, usługi mobilne oraz w chmurze w jedną sieć zbudowaną z kilku elementów.

Infor ION Connect - to sieć łączności dla Infor ION. Jest to pakiet usług pozwalający na dostęp do wielu różnych systemów i danych w ramach pojedynczej, jednolitej struktury.

Infor Workflow & Events - struktura, która pozwala tworzyć, standaryzować, monitorować i modyfikować każdy proces biznesowy.

Infor Motion ActivityDeck - narzędzie pozwalające na przeglądanie i interakcje z danymi, które otrzymujemy prosto na nasz komputer lub ulubione urządzenie mobilne.

Infor ION pozwala łączyć się z aplikacjami, których producentem jest firma Infor oraz z aplikacjami zewnętrznymi - stworzonymi przez innych dostawców. Infor ION posiada również gotowe integratory do systemów SAP i Oracle.