Infor CloudSuite Quality

Moduł systemu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) do zaawansowanej kontroli jakości. Dzięki swoim funkcjom, obejmuje procedurami kontroli jakości 4 główne procesy biznesowe przedsiębiorstwa:

  • Przyjęcie materiałów od dostawców
  • Prowadzenie procesu produkcyjnego
  • Wysyłka wyrobów do Klienta
  • Działania mające na celu poprawę jakości w pozostałych obszarach firmy

Posiada funkcje, dzięki którym staje się on integralną częścią codziennych obowiązków pracowników. Definiuje i rejestruje testy inspekcji, które zapewniają śledzenie pozycji i wyników kontroli. Definiuje kody jakości, które są wymagane do podjęcia określonych ruchów związanych z kontrolą jakości. Zarządza narzędziami, ich profilem, lokalizacją, stanem i historią kalibracji oraz posiada ogólne wsparcie procesów biznesowych, które umożliwiają zarządzanie sprawami firmy (np. śledztwo w sprawie incydentu, ustalenia wewnętrznej kontroli, dokumentacja, możliwość doskonalenia, maszyna), zmianami (np. dokumentacja, maszyna, proces, materiał, specyfikacja) i procedurami (np. rozwój danego produktu, zarządzanie procesem produkcji, proces wyszukiwania klienta).

Moduł Infor CloudSuite Quality składa się z czterech podmodułów, które mogą funkcjonować wspólnie lub oddzielnie:

  • Infor CloudSuite Quality Supplier – Kontrola Jakości Dostaw
  • Infor CloudSuite Quality In-Process – Kontrola Jakości Produkcji
  • Infor CloudSuite Quality Customer – Kontrola Jakości Obsługi Klienta
  • Infor CloudSuite Quality Enterprise – Kontrola Jakości w obrębie Przedsiębiorstwa