Infor CloudSuite APS

APS (z ang. Advanced Planing and Scheduling) jest to moduł systemu Infor CloudSUite Industrial (SyteLine) umożliwiający zaawansowane planowanie i harmonogramowanie zakupów i produkcji na podstawie prognoz i zamówień Klienta. 

Trzy kluczowe funkcje aplikacji Infor CloudSuit APS to: zaawansowane planowanie, zaawansowane harmonogramowanie i określanie planowanej daty dostawy produktu, która zostaje wygenerowana i skalkulowana przez system, na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań.

Program jest dokładną i rzeczywistą metodą planowania. Tworzy plany materiałów i zasobów w jednym zintegrowanym kroku, który kieruje całą strukturą produkcyjną oraz każdym zamówieniem. System pozwala realizować możliwości zamówienia "od ręki", planuje zamówienia bez tworzenia zadań przy wyborze procesu produkcyjnego KANBAN lub JIT oraz umożliwia wgląd na wpływ lub zmianę zamówień w całym harmonogramie produkcji dzięki funkcjom: „co jeśli” i „dlaczego opóźnienie”.

Umożliwia między innymi: 

Generowanie przejrzystego jednolitego planu z uwzględnieniem szczegółowych informacji o zapasach magazynowych, produkcji w toku, zamówieniach zakupu w drodze oraz zasobach produkcyjnych (maszynach, operatorach, itp.)  

Szybkie sprawdzenie możliwości realizacji zamówienia klienta z uwzględnieniem zdefiniowanych ograniczeń materiałowych i zasobów produkcyjnych (z ang. ATP – Available To Promise oraz CTP – Capable To Promise)  

  • Niezależne nadawanie priorytetów dla zamówień klienta oraz zleceń produkcyjnych  
  • Uwzględnianie wyjątków dla zasobów (awarie, nadgodziny) oraz dni wolnych od pracy  
  • Uwzględnianie alternatywnych materiałów, półproduktów i zasobów w procesie planowania  
  • Łatwą identyfikację opóźnień zamówień klienta, prognoz, zleceń produkcyjnych i projektów  
  • Łatwą identyfikację „wąskich gardeł” (materiały, półprodukty, grupy zasobów, zasoby)  
  • Interpretację graficzną planu m.in. poprzez „Wykres Gantt-a”  
  • Tworzenie alternatywnych planów, tzw. analiz, „co jeśli”, z kopii planu głównego, bez zakłócania produkcji