Obsługa reklamacji (RMA)

Jest to moduł, który pozwala zarządzać zwrotami materiałów dzięki generowaniu dokumentów kontrolujących zwroty zakupionych i dostarczonych przez klienta materiałów. Moduł łatwo dostosować do prowadzonej działalności, ponieważ oferuje możliwość kodowania i parametryzowania pozwalający na definiowanie lub śledzenie procesów.

Moduł RMA pozwala na łatwe zarządzanie zwracanym towarem poprzez autoryzowanie zwrotów, wystawianie akredytyw, wysyłanie zamienników, a także przyjmowanie zwracanych materiałów. Pozwala również na naprawę zwracanych produktów przez wykorzystanie zlecenia naprawy.

Moduł RMA zapewnia dostęp do informacji biznesowych tworzonych na podstawie codziennych transakcji obejmujących zwroty klientów. Informacje te, mogą pomóc w szybkim zidentyfikowaniu i odnalezieniu problemu, zweryfikowaniu postępu, a także w poprawie procesów. Funkcjonalność posiada możliwość automatycznego generowania unikalnego numeru RMA, przyjmowania zwrotów z nieznanych lokalizacji, utrzymywania udokumentowanej kontroli nad zwracanymi produktami, dodawania notatek lub dokumentów do RMA. Pozwala na zarządzanie kosztami zwracanego produktu poprzez łączenie go z oryginalnie wysłanym zamówieniem. Pozwala zlecać naprawę lub wymianę zwracanych materiałów a także na wydawanie informacji o uznaniu reklamacji na podstawie dokumentu zwrotu produktu. Moduł umożliwia także wgląd w informacje, które umożliwią poprawę jakości obsługi klienta, jak i ogólną poprawę jakości produktu.