Zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu łatwiejszej analizy danych przedsiębiorstwa. Dzięki przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym, dostarczona informacja daje nam zawsze aktualny i wiarygodny obrazdziałalności. Funkcjonalność została skonfigurowana w łatwo dostępny i przyjazny dla użytkownika sposób, tak aby pracownicy na różnych szczeblach organizacji mieli dostęp do potrzebnych im danych, a otrzymane informacje były zasadne i miarodajne. Poszczególne narzędzia mogą być wykorzystywane niezależnie lub w połączeniu z innymi, tworząc kompleksowe narzędzie do analizy i przetwarzania danych, tzw. Workbench’e.

WorkBench Manager Workbench - Analiza gospodarki magazynowej dla menedżera

                                    

 Data Search - wyszukiwarka kontekstowa

 

Data view - widok danych