ICOMP Automatyka

W imieniu Zarządu oraz pracowników naszej firmy, z satysfakcją pragniemy poinformować naszych przyszłych jak i dotychczasowych Klientów o tym, że firma ICOMP Sp. z o.o. uruchomiła nowy dział automatyki i w związku z tym wkracza w obszar aplikacji przemysłowych.     

Misją działu automatyki jest:                                                                                                 

 • Dostarczanie komponentów automatyki przemysłowej z grupy AKPiA, dostarczanie elementów wykonawczych takich jak zawory, zblocza oraz dostarczanie sensoryki wraz z elektronicznymi układami pomiarowymi (aplikacje identyfikacji, wizyjne, bezpieczeństwa maszyn, położenia, wykrywania obecności). 
 • Prowadzenie konsultacji technicznych w zakresie prawidłowego doboru oraz eksploatacji oferowanej aparatury.
 • Prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych firm produkcyjnych z zakresu prawidłowej eksploatacji komponentów automatyki biorąc pod uwagę wytyczne aktualizowanych norm branżowych np. EN-837.
 • Specjalistyczne kalkulacje wytrzymałościowe bazujące np. na normie PTC 19.3. 

Apatratura AKPiA: 

 • Pomiar ciśnienia (mechaniczny, elektryczny, mechatroniczny)
 • Pomiar temperatury (mechaniczny, elektryczny, widmowy)
 • Kondycjonowanie sygnału
 • Akcesoria mechaniczne
 • Akcesoria elektroniczne (łączeniowe AKPiA)
 • Sensoryka
 • Optoelektronika
 • Akcesoria mechaniczne
 • Akcesoria elektroniczne (łączeniowe AKPiA)
 • Elementy wykonawcze
 • Zawory ze sterowaniem elektromagnetycznym
 • Pneumatyka
 • Aplikacje > Oil&Gas > Automotive > Petrochemical > Food&Beverage > Pharmaceutical 

Zapraszamy do współpracy!