Wdrożenie

Usługa wdrożeniowa obejmuje implementację systemu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) zgodnie z metodyką wdrożeniową Infor OPIM. Metodyka wdrożeniowa zakłada podział projektu implementacji systemu u Klienta na fazy/etapy.

FAZA I – Rozpoczęcie Projektu

Konsultanci firmy ICOMP spotykają się z Państwem, aby ustalić szczegółowy zakres wdrożenia systemu.

FAZA II – Projektowanie

Na tym etapie zostaje zbudowana koncepcja wdrożenia, której celem jest prezyzyjne określenie potrzeb Klienta. Budowa koncepcji, ma przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia systemu ERP. Konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami systemu po stronie Klienta. W trakcie spotkań, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych. Prezentują również standardową funkcjonalność systemu oraz jego rozszerzenie spełniające wymagania Klienta. Efektem realizacji usługi jest koncepcja wdrożenia, która zawiera:

 • Identyfikację procesów biznesowych
 • Proponowany zakres funkcjonalny i organizacyjny wdrożenia
 • Sugerowane cele wdrożenia
 • Sugerowane cele i korzyści biznesowe
 • Proponowany harmonogram realizacji prac wdrożeniowych
 • Szacunkowe koszty przedsięwzięcia
 • Modyfikacje systemowe
 • Opis konwersji i migracji danych – mapowanie pól w obecnie wykorzystywanych systemach Zamawiającego w stosunku do nowego systemu pozwalających na migrację danych
 • Opracowanie koncepcji stworzenia niezbędnych interfejsów, łączących aktualne oprogramowanie Klienta z nowo zakupionym rozwiązaniem,
 • Instrukcje stanowiskowe dla każdej z ról pełnionej w systemie
 • Specyfikację formularzy, raportów i wydruków mających zastosowanie podczas realizacji procesów biznesowych Zamawiającego w systemie,
 • Specyfikację infrastruktury sprzętowej, systemowej i bazodanowej na potrzeby implementowanego rozwiązania.

W tej fazie przeprowadza się również Edukację zespołu wdrożeniowego, która pozwala na zapoznanie z pełną funkcjonalnością koncepcji rozwiązania. Uzyskana w ten sposób wiedza przygotuje zespół do przeprowadzenia czynności związanych z wdrożeniem.

FAZA III - Konstruowanie/Wdrożenie

W tej fazie opracowuje się i wspiera czynności związane z okresem przejściowym wdrożenia oraz procesy końcowe wdrożenia. Faza ta obejmuje również zaplanowanie i przeprowadzenie konwersji danych z funkcjonującego systemu do systemu wdrażanego przez firmę ICOMP.

FAZA IV – Uruchomienie

W tej fazie następuje uruchomienie systemu. W pierwszej kolejności uruchamia się system testowo oraz przeprowadza testową pracę systemu. Na tym etapie odbywa się także końcowe szkolenie użytkowników.

FAZA V – Asysta

Po zakończeniu Fazy IV, przez okres 1 - 2 miesięcy prowadzone jest intensywne wsparcie klienta w jego siedzibie bądź zdalnie. Wsparcie pozwala szybko reagować na wszelkie zgłoszenia użytkowników systemu, a jego celem jest ustabilizowanie pracy użytkowników z rozwiązaniem i zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania systemu w środowisku produkcyjnym.

FAZA VI – Zakończenie

W ostatniej fazie następuje transfer odpowiedzialności za system pomiędzy Wdrażającym i Zespołem Supportowym a Klientem.

Opieka nad rozwiązaniem

System oraz wykonane w toku projektu wdrożeniowego dostosowania tworzą integralną całość pod nazwą Rozwiązania. W ramach Opieki nad rozwiązaniem, firma ICOMP Sp. z o.o. świadczy usługę znacznie wykraczające poza standardowe usługi wsparcia systemu, m.in. poprzez:

 • Obsługę i naprawę zgłoszeń błędów użytkowników
 • Świadczenie konsultacji telefonicznych
 • Utrzymanie dostosowanych pod wymagania Klienta elementów systemu, takich jak: raporty, modyfikacje, interfejsy
 • Wykonywanie drobnych modyfikacji