Serwis oprogramowania, Szkolenia i konsultacje

Klientom posiadającym już funkcjonujące rozwiązania, firma ICOMP oferuje usługi serwisowe. Polegają one na zdalnym lub osobistym wsparciu administratorów i użytkowników systemu u Klienta. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów związanych z bieżącym zabezpieczeniem prawidłowego działania systemów. Usługi serwisowe mogą być świadczone na podstawie stałych umów określających wymagane interwencje lub rutynowe działania według rozliczenia ryczałtowego. Dzięki temu można określić koszty eksploatacji systemu w danym czasie, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie wydatków. Opiekę nad systemem prowadzą specjaliści wyznaczani w zależności od zakresu działań. Dzięki temu szybko rozwiązuje się problemy eksploatacyjne, a użytkownicy mogą się koncentrować na swoich codziennych obowiązkach.

Usługi szkoleniowe dotyczą funkcjonalności poszczególnych modułów dostarczanych systemów. W firmach, które użytkują oferowane rozwiązania, szkolenia mają charakter indywidualny a zajęcia są prowadzone w oparciu o standardowe materiały szkoleniowe. Każda część szkolenia poparta jest dodatkowo ćwiczeniami praktycznymi z użytkowania systemów, co znacząco zwiększa skuteczność szkoleń. Dla zainteresowanych możliwa jest realizacja szkoleń tzw. dedykowanych w oparciu o materiały szkoleniowe opracowane przez zespół konsultantów firmy ICOMP.