Koszty implementacji systemu klasy ERP

Przed przystąpieniem do realizacji każdego projektu, chcemy znać jego koszty. Tak samo jest z realizacją projektu wdrożeniowego, który jest dla firmy olbrzymim przedsięwzięciem nie tylko organizacyjnym ale i finansowym. Skalkulowanie rzeczywistych kosztów wdrożenia systemu klasy ERP może być trudne, ponieważ nie ma dwóch takich samych implementacji. Poza tym na koszty wdrożenia będą miały wpływ różne czynniki takie jak: wybrany system, rodzaj działalności, wielkość firmy, wymagania funkcjonalne a także ilość aktywnych użytkowników. Istnieją jednak ogólne wytyczne, które mogą pomóc w określeniu budżetu. Po pierwsze, należy pamiętać, że zakup licencji na oprogramowanie systemu klasy ERP jest tylko jedną ze składowych kosztów całego projektu. Większość kosztów pośrednio czy też bezpośrednio, to będą koszty osobowe. 

W zależności od producenta, na rynku są dostępne różne modele cenowe, ale zasadniczo, koszty oprogramowania ERP będą zależały od: liczby użytkowników, branży w której działa firma oraz Ilości lokalizacji przedsiębiorstwa. W skali całego projektu, koszty zakupu oprogramowania będą się kształtowały na poziomie 15% - 30%.

Jeżeli mówimy o licencjach, to oprócz licencji na system ERP, będą potrzebne również licencje na bazę danych, serwerowe systemy operacyjne, klienckie licencje dostępowe do bazy danych oraz do serwerów. W większości przypadków klienci decydują się na wirtualizację środowisk produkcyjnych. Przy wirtualizacji z reguły same wirtualizatory są darmowe ale wsparcie techniczne jest płatne. W skali całego projektu, koszt zakupu licencji na bazę danych, systemy serwerowe, wynosi około 5% -10 %.

Istotną częścią inwestycji, będzie koszt infrastruktury sprzętowej, który obejmie między innymi: sprzęt potrzebny do uruchomienia systemu, komputery stacjonarne, panele dotykowe oraz infrastrukturę serwerową. Koszt infrastruktury sprzętowej będzie w dużej mierze zależny od aktualnie posiadanej przez firmę infrastruktury, możliwości jej zastosowania oraz możliwości ewentualnej rozbudowy podczas realizacji projektu. Przy szacowaniu kosztów zakupu infrastruktury sprzętowej należy również brać pod uwagę wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa w sieci (np. konieczność zapewnienia dostępu do sieci na hali produkcyjnej, itp). Koszty infrastruktury sprzętowej będą oscylowały na poziomie 10% – 20% kosztów całego projektu. 

Największą część budżetu na wdrożenie pochłoną koszty osobowe. Mówiąc koszty osobowe, mamy na myśli zarówno pracę konsultantów wdrożeniowych, którzy będą aktywnie uczestniczyć w procesie implementacji jak również własnych pracowników. W planowaniu kosztów realizacji projektu powinno się uwzględnić również wysokość i sposób wynagradzania własnych pracowników za dodatkowe zaangażowanie w realizację projektu, ponieważ może się zdarzyć, że realizacja zadań projektowych będzie wymagała wyjścia ponad standardowy czas pracy pracowników czy zakres ich codziennych obowiązków. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji gdy nie możemy sobie pozwolić aby dla celów realizacji projektu na określony czas wyłączyć kluczowych pracowników wdrażanych obszarów z ich codziennych zadań, czy chociażby ograniczyć ich zadania. A jest to istotne z punktu widzenia powodzenia całego projektu, ponieważ zaangażowanie pracowników w realizację projektu może być  kluczowym czynnikiem. W takim wypadku, koszty osobowe będą się kształtowały na poziomie ok. 40% – 60 %.

Patrząc na procentowy rozkład kosztów w skali całego projektu, to będą się one rozkładały następująco: 

 • Zarządzanie bazą danych: 5%-10%
 • Infrastruktura sprzętowa 10%-20%
 • Oprogramowanie 15%-30%
 • Koszty osobowe 40%-60%

Planując wdrożenie systemu klasy ERP pamiętajmy, aby w budżecie znalazły się wszystkie wymienione pozycje. Unikniemy w ten sposób nieplanowanych wydatków, a działający system wdrożony w terminie i budżecie, będzie dla nas najlepszą nagrodą. 

 

 • Automatyzacja procesu pobierania danych w łańcuchu maszyna – system klasy ERP +

  Automatyzacja procesu pobierania danych w łańcuchu maszyna – system klasy ERP. Wraz ze wzrostem wymagań odbiorców Zintegrowanych Systemów Informatycznych klasy ERP, Czytaj więcej...
 • MTO i ETO - 5 sposobów +

  Poznaj 5 najlepszych sposobów aby spełnić oczekiwania klientów w zakresie produkcji MTO i ETO. Czytaj więcej...
 • Cyfrowa transformacja wpisana w DNA firmy +

  Cyfrowa transformacja to aktualnie "gorący temat" w branży technologicznej, jednak, podobnie jak w przypadku wielu potencjalnie przełomowych zmian, ustalenie znaczenia Czytaj więcej...
 • 10 sposobów na uzyskanie zwrotu z inwestycji w cyfryzację w przemyśle +

  Chcesz zainwestować w oprogramowanie ale martwisz się kosztami? Poznaj 10 sposobów na to, jak uzyskać zwrot z inwestycji w cyfryzację Czytaj więcej...
 • Co przesądza o sukcesie innowacji? +

  Wielka debata w branży produkcyjnej. Co przesądza o sukcesie innowacji? Czytaj więcej...
 • Jak obliczyć koszty implementacji systemu ERP +

  Koszty implementacji systemu klasy ERP Przed przystąpieniem do realizacji każdego projektu, chcemy znać jego koszty. Tak samo jest z realizacją Czytaj więcej...
 • Wdrożenie systemu klasy ERP a infrastruktura sprzętowa +

  Wdrożenie systemu klasy ERP a infrastruktura sprzętowa Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wiąże się z szeregiem działań jakie należy Czytaj więcej...
 • 1
 • 2