Wdrożenie systemu ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine

Wraz z wdrożeniem najnowszej wersji systemu ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), otrzymujecie Państwo kompleksowe, a przy tym bardzo proste w codziennej pracy narzędzie, które proponuje określone rozwiązania, ale nie zmusza Państwa do sztywnego trzymania się proponowanych procesów i procedur. Interfejs użytkownika Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) napisany został w środowisku platformy Microsoft .NET, tak więc prezentacja i zarządzanie wszelkimi danymi gromadzonymi w systemie są typowe dla aplikacji Microsoft ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji biurowych Microsoft Office (Word, Excel, Project, Outlook).

 

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ:

Kilka słów od naszych Klientów: 

Zastąpienie wielu rozproszonych baz informacyjnych, z różnych obszarów działalności firmy, jednym w pełni zintegrowanym rozwiązaniem ERP Infor CloudSuite Industrial SyteLine oraz zbudowanie systemu informacyjnego, umożliwiło firmie wykorzystanie rysujących się przed nią szans biznesowych oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych, w oparciu o informacje generowane w czasie rzeczywistym.”

Dyrektor ds. Informatyki – ATI ZKM Forging Sp. z o.o.

Rozwiązanie lnfor ERP SyteLine jest korzystne dla naszej firmy. Ma bardzo duże możliwości rozbudowy od planowania klasy APS po rozwiązania typu Business Intelligence. Co więcej, projekt udało nam się wdrożyć w środowisku multisite, co daje nam możliwość stosowania takich narzędzi jak zlecenia transferowe, a w przyszłości wgląd w stany magazynowe w fabrykach korporacji, kopiowanie technologii opracowanej przez biuro inżynierów w innych działach korporacji.”  

Dyrektor Operacyjny – Asco Numatics Sp. z o.o.

Nowe rozwiązanie ERP Infor CloudSuiyte Industrial SyteLine przyczyni się do bardziej efektywnej realizacji planów biznesowych, zadowolenia użytkowników z wysokiego standardu pracy z systemem tej klasy, podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i odpowiedzialności w zakresie procesów biznesowych zachodzących w firmie. Wdrażany system informatyczny jest jednym z istotnych elementów  strategii rozwoju METALPOL-u, mającej na celu wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej,  mającej  za zadanie  wsparcie  procesów  zarządzania.”

V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKTY INFOR:

  

                    

153 biura   

 

 

1 745 partnerów

 

   73 000 Klientów   

 

 

   12 700 pracowników

 

41 krajów  

 

 

1 680 ekspertów ds. supportu